top of page

ליווי אישי למנהלים
ולאנשי מפתח בארגון

תהליך טעינה צוותי

בניית תכנית טעינה ניהולית מתאפשרת אחרי שהמנהל יצר לעצמו הרגלי עבודה מטעינים.
בתהליך הליווי אנחנו ממפים את צרכי הטעינה של העובדים עליהם הוא ממונה או של הצוות. לאחר תהליך המיפוי אנחנו מתכננים תהליך התערבות צוותי בהתאם לפערים שהתגלו.
התהליך כולל גם ליווי של המנהל בהטמעת התכנית.

תהליך טעינה אישי

בניית תכנית טעינה מותאמת אישית בהתאם לפערי הטעינה שזוהו באבחון. התכנית עוזרת למנהל.ת ליצור הרגלים חדשים שמתוכננים כך שיגדילו את סך המשאבים הפנימיים בהם הם משתמשים בעבודתם ובחייהם הפרטיים.

אבחון מצב טעינה אישי

כל תהליך ליווי נפתח בשאלון טעינה אישי. 
אבחון  מצב טעינה נוכחי מאפשר להגדיר פערי טעינה בהם כדאי  לטפל.
השאלון מתמקד בחמישה מימדים המרכיבים את מודל חמשת המטענים: פיזי, רגשי, מנטאלי, חברתי ומשמעות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם 

הטעינה מתחילה עכשיו. נשוב אליך במהרה

bottom of page