top of page

 תכניות לארגונים

תכנית להכשרת מנהלי טעינה ארגוניים

טעינה ארגונית היא תהליך דינאמי ומתמשך. היא מרובת רבדים ודורשת שינויים ועדכונים בהתאם לצרכי הארגון המשתנים כתלות בשלב הארגוני, באירועים ארגוניים אקוטיים, ובסביבה בה הארגון פועל.
תכנית הבסיס מכשירה את מנהלי הטעינה הארגוניים לזהות את צרכי הטעינה הארגוניים, להתאים כלים ופרקטיקות לצרכי הארגון וללוות תהליך הטמעה של הכלים.
בהמשך לתכנית יתקיימו מפגשי ריענון וליווי כדי לתמוך במנהלי הטעינה, לתת מענה לשאלות ולדילמות ולהעשיר את כלי הטעינה שלהם.

מפתחים הרגלי טעינה 
תכנית לעובדים

העולם החדש מצריך הרגלי עבודה חדשים. כשאנחנו ממשיכים לעבוד ולחיות בהתאם להרגלי העבודה הישנים שלנו אנחנו מספיקים פחות ומותשים יותר.
התכנית נפתחת באבחון אישי של כל משתתף, לזיהוי הרגלי טעינה קיימים והרגלים מרוקנים שכדאי לשנות. בהתאם לאבחון, כל עובד מציב לעצמו יעדי למידה ושינוי לתכנית.
כל מפגש מוקדש למטען מסוג אחר, ומאפשר העמקה בהבנת המשמעויות של טעינה וריקון בחיי היומיום, ובקבלת כלים לטעינה בעבודה ובחיים בכלל.
במהלך התכנית בונה לעצמו כל עובד תכנית טעינה מותאמת אישית, בליווי המנחה ובתמיכת המשתתפים האחרים.
התכנית מיועדת לקבוצות של עובדים מאותו הארגון, ובכך מאפשרת שינוי ארגוני רחב, התמודדות עם צרכים דומים ותמיכה יומיומית.

הטעינה מתחילה מלמעלה
 תכנית פיתוח מנהלים מתקדמת

התכנית מיועדת למנהלים שכבר עברו תכנית פיתוח מנהלים בסיסית.
תפקיד המנהל ביצירת סביבת עבודה מטעינה חשוב מכמה היבטים: מחד הוא משמש כמודל לעובדיו, ומאידך יש לו השפעה מכרעת על סביבת עבודתם ותנאיה. המחקר מראה שהמנהל הישיר הוא אחד מגורמי הסטרס המשמעותיים ביותר של העובדים.
במהלך התכנית המנהלים יעבדו הן על הרגלי הטעינה האישיים שלהם, והן על יצירת סביבת עבודה מטעינה לעובדיהם.
התכנית מיועדת לקבוצת מנהלים מאותו ארגון, דבר שעשוי ליצור השפעה ארגונית רחבה, וכן לעודד תמיכה הדדית של המנהלים בהקשר זה בחיי היומיום.

השאירו פרטים ונחזור אליכם 

הטעינה מתחילה עכשיו. נשוב אליך במהרה

bottom of page