top of page

אודות המטענה

סביבות עבודה מטעינות מגבירות יצירתיות, engagemnt, רווחיות, איכות ביצועים, רווחת חיים, ותורמות לאטרקטיביות של הארגון בעיני עובדים איכותיים.
סביבות עבודה מרוקנות מייצרות היעדרויות, disengagement, אקלים ארגוני בעייתי, הקטנת ראש, תחלופת עובדים ופגיעה בביצועים וברווחיות לאורך זמן.
העולם השתנה באופן דרמטי בעשור האחרון, והוא דורש שינוי ניכר בהרגלי העבודה. שיטות העבודה הישנות לא עובדות יותר, ודרושים הרגלי עבודה חדשים שמתאימים לעולם של ימינו.
על כן, יצירת תרבות ארגונית לא מרוקנת, מטעינה ומונעת שחיקה, היא אחד האתגרים הגדולים של ארגונים בימינו.

במסגרת שכלול היכולות שלי לתת מענה לצורך הזה של הלקוחות, פיתחתי את מודל חמשת המטענים,  שמאפשר להתאים את פתרונות הטעינה לצרכים המדוייקים של כל לקוח.
 

המטענה נוצרה כדי לתת לארגונים כלים ליצירת שינוי סביבות העבודה כך שיאפשרו שגשוג וצמיחה לאורך זמן.

על השירותים של המטענה ניתן לקרוא כאן, לקבלת ידע וטיפים כדאי לעקוב אחר הבלוג, וכדי להבין איך זה יכול להתאים לכם - בואו נדבר וניפגש.
 

bottom of page