top of page

הנחת יסוד #1

התשתית התאורטית העומדת בבסיס המודל הינן תאוריות של צרכים והנעה, תאוריות של משאבים והפחתת סטרס, ותאוריות של שיפור ביצועים

הנחת יסוד #2

אחד הגורמים המרכזיים שמשפיעים על ביצועי העובדים והארגון הוא כמה כוח – משאבים פנימיים - יש להם

הנחת יסוד #3

המטרה: לבנות יכולת אישית וארגונית הנחוצה כדי לשמור על תפקוד גבוה לאורך זמן אל מול דרישות הולכות וגוברות.
יכולת, בהקשר הזה, הינה סך המשאבים הפנימיים העומדים לרשות העובד והארגון.
במילים אחרות: כמה כוח יש לו?

הנחת יסוד #4

בניגוד למכונות שמוטענות על-ידי מקור כוח אחד או שניים, הכוח של האנשים מורכב מחמישה מקורות שונים של כוח: פיזי, רגשי, מנטאלי, חברתי ומשמעות.
ארגונים, בהיותם מורכבים מאנשים, פועלים בצורה דומה וניזונים מאותם מקורות כוח פנימיים

הנחת יסוד #5

ארגון הרוצה להגיע להישגים גבוהים לאורך זמן, להגדיל את
ה-engagement של עובדיו, לשפר את יכולתו להתנהל בסביבה משתנה ומורכבת ולשמר יתרון תחרותי – חייב לייצר תרבות ארונית וסביבה ארגונית מטעינה ולא מרוקנת.

הנחת יסוד #6

בעידן הטכנולוגי הנוכחי, שיטות העבודה הישנות אינן עובדות יותר. כדי להגיע לאותם הישגים ויותר – אנחנו צריכים לעבוד באופן שונה משהורגלנו בעבר

הנחת יסוד #7

כוחות אישיים וארגוניים מתכלים, הן כתוצאה משימוש יתר והן כתוצאה משימוש חסר. מכיוון שכך, עלינו ללמוד לאזן בקביעות הוצאת אנרגיה עם חידוש מתמיד של אנרגיה, בהתאם למשימות שעומדות בפנינו

הנחת יסוד #8

אבני הנגף של בניית יכולת אישית וארגונית גבוהה הינם הרגלים שליליים שחוסמים, מבזבזים, מפחיתים, מרוקנים ומזהמים אנרגיה שמצויה במאגרים

הנחת יסוד #9

מודל חמשת המטענים מצביע על משאבים קיימים, הרגלי טעינה נכונים, והתנהגויות מרוקנות, ועוזר לבנות הרגלים חדשים שמגדילים משאבים ועוצרים דליפה מיותרת.
הכוונה היא לעבוד מהפלוס ולהגדיל את הרזרבות ליום סגריר או לאתגרים גדולים שבפתח

הנחת יסוד #10

שאלון הטעינה מאפשר לזהות מצאי משאבים קיימים בחמשת המימדים, באופן אישי, צוותי וארגוני, ודרך זה לזהות מה יש לשמר ומה יש לשנות ולשפר.

bottom of page